Hawariy Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah

Hawariy Ash Shofwah merupakan Komunitas Muhibbin dan Pengkhidmah gerakkan perjuangan Abuya Sayyid Muhammad Alawi al Maliki. Komunitas ini dalam wadah tim kerja yang dibentuk oleh Hai’ah Ash Shofwah Al-Malikiyyah. Fungsi utamanya adalah berkhidmah untuk membantu merealiasikan program dan amanah perjuangan Abuya Sayyid Muhammad Alawi al Maliki yang diwadahi dalam Hai’ah Ash Shofwah Al-Malikiyyah.

VISI:
Terwujud para muhibbin yang solid setia berkhidmah secara profesional dalam merealisasikan perjuangan Hai’ah Ash Shofwah Al-Malikiyyah untuk menegakkan Islam Aswaja.

MISI:

 1. Membentuk kader Ash Shofwah yang berkhidmah dalam dakwah dan tarbiyah Islam Ahlu Sunnah Wal Jama’ah.
 2. Mewujudkan program dan amanah perjuangan Hai’ah Ash Shofwah Al-Malikiyyah.
 3. Menegakkan perjuangan Islam Ahlu Sunnah Wal Jama’ah.
 4. Melakukan pendataan para muhibbin Abuya Sayyid Muhammad Al Maliki dan sekaligus mengoptimalkan potensinya untuk mewujudkan perjuangan Hai’ah Ash Shofwah
 5. Membuat kajian kitab-kitab Abuya Sayyid Muhammad Al Maliki di setiap perwakilan, Far’i Hawariy Ash Shofwah Al-Malikiyyah.
 6. Membuat media dakwah untuk penyebaran pemikiran Hai’ah Ash Shofwah  Al-Malikiyyah baik melalui media elektronik maupun media cetak.
 7. Mengoptimalkan kemandirian pendanaan dengan membuat lembaga dana.
 8. Bekerja sama dengan Rabwa dalam membangun kemandirian dan jiwa entrepreneur kader Hawariy

Arah Dan Bentuk Kerja Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah:

I. Soft Action

 1. Membuat peta dakwah Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 2. Membentuk kader dakwah Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 3. Membangun jaringan kerja dakwah dan tarbiyah Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 4. Menyebarluaskan pemikiran Abuya Sayyid Muhammad Al Maliki baik melalui media cetak maupun elektronik
 5. Melakukan pembina di masyarakat.
 6. Melakukan advokasi pada anggota Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 7. Jaringan media dakwah Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.

II. Hard Action

 1. Membentuk kesekretariatan Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah di setiap kota dan atau kabupaten.
 2. Membantu penyiapan fisik sarana prasarana dakwah dan tarbiyah anggota Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah yang bertugas di medan perjuangan
 3. Membangun jaringan produk dan pasar pesantren dalam naungan Hai’ah Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 4. Menerbitkan media dakwah Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.

Prosedur Anggota Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah:

 1. Pengkhidmah merupakan usulan dari niqobah dan anggota Hai’ah Ash Shofwah  Al-Malikiyyah, dan atau para pengkhidmah meminta rekomendasi ke maktab far’i atau anggota Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 2. Data pengkhidmah dilaporkan ke sekretariat Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah kemudian akan diteruskan Maktab Markazi Ash Shofwah Al-Malikiyyah.
 3. Setelah data selesai diproses oleh Maktab Markazi Ash Shofwah akan dikeluarkan ketetapan anggota Hawariy Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 4. Surat ketetpan dari Maktab Markazi Ash Shofwah  Al-Malikiyyah akan dikirim ke maktab far’i yang terdekat sebagai tembusan agar ada koordinasi dalam menjalankan program dan amanah kerja Maktab Markazi Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.

Kegiatan Utama:

 1. Berkidmat pada Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 2. Melakukan pelatihan berbagai bidang sesuai ruang lingkup Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 3. Membuat kajian-kajian terkait pemikiran Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Malaki Al Hasani.
 4. Menerbitan media dakwah sesaui kemampuan secara bertahap.
 5. Membentuk lembaga konsultasi hukum Islam, hukum perdata dan pidana.
 6. Melakukan advokasi pada semua anggota Ash Shofwah  Al-Malikiyyah.
 7. Silaturrahim menjalin ukhuwah.

Kontak Person:

 1. Al Akh Ahmad Luqman Gresik :085335251993
 2. Al Ustadz Fauzi Hamzah Bangil-Pasuruan :081252443707
 3. Al Ustadz Umar Faruq Malang :081334120260

Leave a Reply